Telefon 777 810 919 Obálka kontakt@progeco.cz
Základní instalační balík i přírůstkovou aktualizací si můžete stáhnout ze stránky Mzdy - ke stažení na webu www.ainex.cz .