Telefon 777 810 919 Obálka kontakt@progeco.cz

Přehled

Mzdový software je užíván našimi klienty již od roku 1998. Umožňuje zpracovávat neomezený počet firem a zaměstnanců. Denně jej používají jak profesionální účetní firmy, tak malí a střední podnikatelé pro mzdy svých zaměstnanců. Máte autoservis, či realitní kancelář? Mzdy svých zaměstnanců snadno zpracujete za jednotky hodin měsíčně... Hlavní výhodou programu je jeho přehlednost, snadné zaučení a používání. Atraktivní je také nízká pořizovací cena vzhledem k nabízené funkčnosti. K programu zajišťujeme pravidelné aktualizace. V programu je k dispozici množstvé tiskových výstupů jak pro orgány státní správy, tak pro potřeby firmy. Dále exporty (PDF, Excel, Word, HTML, aj.), elektronické bankovnictví, elektronické podání. Výpočet poměrné části dovolené dle trvání prac.poměru, výpočty průměrů pro náhrady, příplatky, náhrady, odměny, soc. a zdrav.pojistné, daň zálohová a srážková, daňové slevy, odčitatelné položky, srážky, podpora středisek a zakázek. Souběh prac.poměrů, daň z příjmů i souhrnně za všechny prac.poměry zaměstnance. Roční zúčtování záloh na daň z příjmu. Evidenční listy důch.pojištění a oznámení o nástupu do zaměstnání k nemoc.pojištění, tisk a elektronické podání. Možnost ručního nastavení sazeb pro výpočty.


Ovládání

Program má jednoduché intuitivní ovládání. Obrazovky jsou přehledné a vkládání dat jde rychle. Mzdy několika zaměstnancům zadáte během několika minut. Program Vám při práci pomáhá různými funkcemi jako je např. předvyplňování údajů či pamatování posledního zvoleného zaměstnance apod.


Zadávání mzdy

K zadání mzdy Vám stačí najet na jméně zaměstnance stisknout příslušnou klávesu. Mzda se předvypočítá podle údajů zadaných ve výchozích mzdových údajích zaměstnance. Vy už pak jenom zadáte další údaje o mzdě jako nepřítomnosti, příplatky apod. I do hodnot počítaných programem však můžete v případě potřeby ručně vstoupit. Lze opravovat a přepočítávat i zpětně (je tam však kontrola proti neúmyslnému zásahu).


Zadávání nepřítomností

Každému zaměstnanci zadáte seznam jeho nepřítomností, přičemž stačí zadat datum od-do a program již sám vypočte např. odpovídající náhradu mzdy za dovolenou, zdravotní pojištění v případě neplaceného volna, vyloučené doby, patřičně sníží počet odpracovaných hodin a mzdu a zohlední svátky. Vše je vypočteno automaticky.


Tiskové výstupy

Program poskytuje výstupy personální a mzdové agendy potřebné pro zaměstnavatele i orgány státní správy. Např. výplatní pásky, výplatní listy, mzdové listy, příkazy k úhradě, hlášení pro pojišťovny, přihlášky/odhlášky k zdrav.pojištění a soc.pojištění, přehled o výši pojistného, souhrnné rekapitulace za firmu, další přehledy složek mezd, nepřítomností, potvrzení o příjmech a o průměrném výdělku, výpočet daně z příjmu FO, potvrzení při změně zaměstnání, evidenční listy důchodového pojištění apod. U řádkových sestav jako Mzdový list zaměstnance nebo Rekapitulace za firmu můžete volit, které položky chcete na tiskovou sestavu umístit. Sestavy rekapitulací za celou firmu mohou být tříděny podle druhů pracovních poměrů, zdravotních pojišťoven, povolání, středisek a zakázek.


Exporty

U většiny tiskových výstupů je umožněn export do formátů PDF, XLS (pro Excel), DOC (pro Word), HTML, různých obrázkových formátů, formátů pro OpenOffice aj. a je možné zasílání e-mailem.


Elektronické bankovnictví

Příkazy k úhradě lze exportovat ve formátech elektronického bankovnictví různých bank.


Elektronická podání

Program poskytuje také výstupy pro elektronické podání např. Evidenčních listů důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Hromadné oznámení zaměstnavatele pro zdrav.poj., Přehled o platbě pojistného na zdrav.poj., Přehled o platbě pojistného pro ČSSZ.